Kerkelijke huwelijks inzegening

Op ca. 200 meter van Landhuis De Oliphant, aan de Dorpsweg, wordt er op dit moment gebouwd aan een nieuw kerkgebouw van Het Apostolisch Genootschap. (www.apgen.nl).
Verwacht wordt dat deze medio september 2017 gereed is.

Door een exclusieve samenwerking is het mogelijk in dit gebouw een kerkelijke huwelijks inzegening plaats te laten vinden. Uw eigen geloofsrichting kan de inzegening in deze kerk verzorgen.

Wij kunnen hiervoor de mogelijkheden en kosten in de offerte meenemen.